Dyżury pracowników IPPiS w sesji poprawkowej – 4-17 września 2017 r.

Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka – 13 września, 10:00-14:00, online 10:45-12:15 Prof. dr hab. Iwona Czaja-Chudyba – 15 września, 8:00-11:00, online 8:45-10:15, dr Magdalena Grochowalska – 6 i 13 września 12:00-13:30, online 7 i 14 września 9:00-10:00, dr Anna Szkolak-Stępień – 13 września 12:00-15:00, online (piątek 8 i 15 września, 12:00-12:45), dr Barbara Kurowska – 13 września 12:15-15:15, 14

» Więcej informacji

Przedszkolak bezpieczny na wakacjach

1

W związku ze zbliżającym się okresem wakacji, 13 czerwca 2017 r. w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 27 w Kielcach, w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” odbyło się szkolenie dla dzieci w z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone przez nauczycielkę wczesnej edukacji mgr Monikę Janiszewską ze Szkoły Podstawowej nr 58 w Krakowie. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przy współudziale przedstawiciela Komisariatu Policji I

» Więcej informacji

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

Szanowni Państwo, poniżej zamieszamy informacje dotyczące składania wniosków o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018. Dokumenty dostępne są również na stronie: http://www.stypendia.up.krakow.pl/stypendia_mag/?p=35 Szczegółowa informacja dostępna jest na stronach MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/   Dokumenty do pobrania: informacja_MNiSW_stypendia_ministra_2017_2018 oswiadczenie_studenta_zamieszczenie_nazwiska_na_stronie_2017 rozporzadzenie_styp_ministra_studenci_2017 wniosek_o_styp_ministra_studenci_2017_2018 wskazowki_dla_studentow_styp_MNiSW_2017_2018 wykaz_wnioskow_styp_ministra_studenci_2017_2018  

» Więcej informacji

Wizyta uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze w IPPiS

uczniowie z Jeleniej Góry

7 czerwca 2017 roku w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej gościli uczniowie klasy licealnej o profilu pedagogiczno – psychologicznym z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze. Opiekunami klasy były Panie: dr Danuta Sadownik oraz mgr Bożena Fijałkowska. Uczniowie  wraz ze studentami I roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej uczestniczyli w wykładzie z przedmiotu Teoria i praktyka wychowania prowadzonym przez

» Więcej informacji

Konkurs o Nagrodę Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi”

Szanowni Państwo, Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczął nabór wniosków w kolejnej już dziesiątej edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi” za wybitne  działania na rzecz rozwoju i promocji kultury, która przyznawana jest w trzech kategoriach: MISTRZ, UCZEŃ oraz PROJEKT. NABÓR WNIOSKÓW TRWA DO 14 CZERWCA  BR. Sejmik Województwa Małopolskiego przeznacza corocznie na Nagrodę „Ars Quaerendi” łączną kwotę 175.000 zł. Laureaci konkursu

» Więcej informacji

Informacje dla studentów dotyczące procedury antyplagiatowej w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

Praca może być zapisana na płycie CD lub DVD w dowolnym formacie wordowskim. Na płycie markerem do CD należy zapisać: imię, nazwisko, tytuł pracy, tytuł naukowy i nazwisko promotora, rodzaj pracy (licencjacka/magisterka), rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne). Wyrażenie zgody na poddanie się procedurze antyplagiatowejnależy wypełnić starannie-wszystkie rubryki. Zgodę oraz płytkę można składać od poniedziałku-piątku w godz. 10:00-14:00 w sekretariacie, pok. 314. Przyjmujemy

» Więcej informacji
1 2 3